Meghívó Közgyűlésre

TISZTELT EGYESÜLETI TAG!

Az alábbiakban tájékoztatom a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.
A közgyűlés helye: Online – zoom.us
A közgyűlés időpontja: 2023. 11.16. napján 15:30 óra
A belépési linket 2023.11.13-án, hétfőn fogjuk kiküldeni e-mail-ben, illetve a facebook csoportban is elérhető lesz.
A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
1. Köszöntő Horváth András,
2. Levezető elnök megválasztása,
3. Jegyzőkönyv vezető megválasztása,
4. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
5. Digitális közgyűlés rögzítésének szavazása,
6. A 2022-as év beszámoló ismertetése,
7. Az elnökség 1éves munkájának ismertetése,
8. A Prágai Géza I. Kárpát-Medencei Fogtechnikus kongresszus eredménye,
9. A Sitkei csapatépítő találkozó eredménye,
10. A FE szervezésében megtartott szakmai kurzusokról röviden,
11. A következő Prágai Géza II. Kárpát -Medencei Fogtechnikus Kongresszus részleteiről,
12. 2024-es évre tervezett kurzusok,
13. A MIR rendszer bevezetése és a FE támogatása a bevezetéshez,
14. Hozzászólás
15. Zárszó
A közgyűlés határozatát- az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában- egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással
hozza. Az egyesület alapszabálynak módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A közgyűlésen a tagok helyett csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás
alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az elnökség tagja.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a következő közgyűlés új helye, időpontja:
A közgyűlés helye: Online – zoom.us
A közgyűlés időpontja: 2023.11.16. napján 16:00 óra
Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő
pontokban a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 3.73§ (1) bekezdése a tagok, illetve az egyesület
szervei indoklással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó
kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül.

Kelt: Szeged, 2023.10.17.

Horváth András elnök

Fogtechnikusok egyesülete


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/fe97hu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420